UREĐIVANJE I ČIŠĆENJE GAJA ŽMIRIĆI – JUŽNI DIO

Novom volonterskom akcijom, drugom po redu ove godine okupilo se točno 30 volontera i 11-oro djece na uređivanju i čišćenju južnog dijela gaja Žmirići. Volonteri su se okupili oko 10:00 sati i uz puno truda i dobre volje radilo se uz obilje smijeha i zabave.  Obrezane su sve grane  koje su bile oštećene radom strojeva, iskrčeno je korijenje koje je stršalo iz zemlje. Biljni materijal koji se tako sakupio, djelomično je malčiran u šumsku sječiku, a jednim dijelom je odvezen u škrapu u središtu gaja da bi se tamo kompostirao i pretvorio neplodni dio škrape u novu zelenu površinu.

Potrebna nam je i vaša pomoć, učlanite se u udrugu, poklonite nam svoje vrijeme koje ćemo pretočiti u volonterske sate na dobrobit zajednice.

Ne možete volontirati?

pomognite nam svojom donacijom.