UKLANJANJE ZELENOG OTPADA SA RUBNIH DIJELOVA GAJA

U suradnji sa gradskom tvrtkom Čistoća koja nam je brzo i efikasno izašla u susret odveli smo sa rubnih dijelova gaja 5 kamiona zelenog otpada koji su neodgovorni pojedinci čisteći svoja dvorišta odbacili u gaj. Uskoro ćemo morati organizirati edukativno predavanje za lokalno stanovništvo sa temom odlaganja zelenog otpada na za to predviđena mjesta.

Potrebna nam je i vaša pomoć, učlanite se u udrugu, poklonite nam svoje vrijeme koje ćemo pretočiti u volonterske sate na dobrobit zajednice.

Ne možete volontirati?

pomognite nam svojom donacijom.