U GAJU NA ŽMIRIĆIMA LAKŠE SE DIŠE

Volonterska akcija čišćenja Gaja na Žmirićima okupila je 25 volontera koji su iz prirode sakupili 14 vreća otpada.

Današnjom akcijom u Gaju na Žmirićima u sklopu svjetskog dana čišćenja planeta zemlje pod nazivom World Cleanup Day sakupilo se i recikliralo 14 sedamdeset litarskih vreća otpada. Uz recikliranje otpada provedena je i radionica pod nazivom “R & R (reuse & recycle) plastic and glass waste from urban woods”.

Na tematskoj radionici o potrebi ponovne uporabe odbačenog otpada prije no što se uputi na reciklažu u praktičnom dijelu pokazalo se polaznicima na koji se način mogu upotrijebiti odbačene plastične cijevi. Plastične cijevi rezane su na visinu od 25 cm te potom uzdužnim rezom prerezane po visini. Takve cijevi potom su iskorištene  kao zaštita mladih stabla i ukrasnih grmova kako ne bi stradali kod uporabe trimera prilikom  košnje trave.

Potrebna nam je i vaša pomoć, učlanite se u udrugu, poklonite nam svoje vrijeme koje ćemo pretočiti u volonterske sate na dobrobit zajednice.

Ne možete volontirati?

pomognite nam svojom donacijom.