SJEČA STABLA U GAJU NA ŽMIRIĆIMA

Posljednji pogled na stabla pored raskršća na Žmirićima

Kažu da za prolivenim mlijekom ne treba žaliti, međutim ostaje gorak okus na izgubljenu borbu sa gradskom upravom. Još tamo 2013. godine odvijala se rasprava o načinu i vrsti oblikovanja raskršća na Žmirićima. Prijedlog građanske inicijative podnio je Radenko Vrkljan u ime stanovnika područja oko parka na Žmirićima. Na toj je raspravi u gradskoj vijećnici prezentirano četverotračno semaforizirano raskršće kao optimalno rješenje za prometne probleme na Žmirićima. Naša je pisana primjedba na izmjene i dopune detaljnog plana uređenja područja Žmirići u Zadru bila odbačena. Naš je protuprijedlog za izradu tog raskršća bio kružni tok. 

Primjedba je odbačena na osnovu projekta tvrtke  “Promel projekt” d.o.o. iz Zagreba. To je stručno mišljenje prometnih inženjera i ostalih mudrih glava iz prometne struke.

 

Nas kao ekološku udrugu, nasljednicu prije spomenute građanske inicijative najviše brine to što je trasa raskršća pozicionirana većim dijelom preko k.č. 228/11 k.o. Zadar, a to je upravo Gaj na Žmirićima o kojem kao Društvo vodimo brigu. Gradskoj upravi zamjeramo nebrigu za javni prostor koji je žrtvovan za ovaj projekt iako se cijelo raskršće moglo pomaknuti sjeveroistočno od navedene katastarske čestice i time sačuvati park i većinu stabla na sjeveru parka.
Ovako, sačuvan je interes privatnog investitora nauštrb javnog dobra što je već postao veliki problem ove gradske uprave. Svoje smo negodovanje nastalom situacijom izrazili pismenim putem gradonačelniku grada Zadra.

Potrebna nam je i vaša pomoć, učlanite se u udrugu, poklonite nam svoje vrijeme koje ćemo pretočiti u volonterske sate na dobrobit zajednice.

Ne možete volontirati?

pomognite nam svojom donacijom.