POŠUMLJAVANJE GAJA ŽMIRIĆI

U suradnji sa tvrtkom Nasadi započeli smo sa pošumljavanjem gaja na području središnjeg platoa između dvije šumice. Velika zahvala djelatnicima Nasada koji su u subotu izašli na teren, donijeli sadni materijal, humus, zaštitne rukavice i pomogli sa sadnjom mladih stabla i sadnica grmlja. Okupio se značajan broj volontera i veliki broj djece tako da je cijeli posao obavljen uz smijeh i radost svih prisutnih. Posađeno je ukupno 80 sadnica crnike, čempresa, očenašice kao i grmova planike, šipka, zimskog jasmina, brnistre i abelije.

Potrebna nam je i vaša pomoć, učlanite se u udrugu, poklonite nam svoje vrijeme koje ćemo pretočiti u volonterske sate na dobrobit zajednice.

Ne možete volontirati?

pomognite nam svojom donacijom.