PILOT PROJEKT “1.000 ŽIREVA ZA GAJ NA ŽMIRIĆIMA”

Nova akcija za povećanje bio raznolikosti na području Gaja Žmirići

Početkom tjedna, točnije 07. studenog započeli smo sa pilot projektom “1.000 žireva za Gaj na Žmirićima”

Krajnji je cilj ovog pilot projekta istraživanje mogućnosti povećanja bio raznolikosti na području Gaja na Žmirićima probnom sadnjom nekoliko vrsta hrasta koji su karakteristični za ovo podneblje.  

 

Prvenstveno će se za sadnju koristiti žir hrasta cer po kojem je i nazvano područje neposredno uz Gaj. Za pretpostaviti je da je dol pun cerova i dobio naziv po njima – Cerodol.

 

 

Uz žireve hrasta cer, saditi ćemo i žireve hrasta crnike i žireve hrasta medunca. Na osnovu promatranja i praćenja klijavosti pojedine vrste hrasta kao i uspjeha u prirastu lista kroz ovaj pilot projekt moći će se donijeti pravilna i konačna odluka koja od ove tri autohtone vrste hrasta najbolje uspijeva u mikroklimi ovog specifičnog područja. 

Potrebna nam je i vaša pomoć, učlanite se u udrugu, poklonite nam svoje vrijeme koje ćemo pretočiti u volonterske sate na dobrobit zajednice.

Ne možete volontirati?

pomognite nam svojom donacijom.