ODLUKA O OSNIVANJU UDRUGE

Društvo prijatelja parka Žmirići

Dana 26.06.2021. iznjedrila je ideja o potrebi osnivanja udruge kojom bi se  područje gaja na Žmirićima zaštitilo od ubrzane urbanizacije i devastiranja zelenih površina na području grada Zadra. Stvorena je udruga „Prijatelji parka Žmirići – u osnivanju“ koja će službeno početi sa djelovanjem nakon osnivačke skupštine i registracije udruge pri Uredu državne uprave Zadarske županije.

Potrebna nam je i vaša pomoć, učlanite se u udrugu, poklonite nam svoje vrijeme koje ćemo pretočiti u volonterske sate na dobrobit zajednice.

Ne možete volontirati?

pomognite nam svojom donacijom.