ODLAGANJE ZELENOG BIO OTPADA SA OKUĆNICA

Nastavljamo sa projektom BIOKOM – do veće bioraznolikosti kompostiranjem sječikom od šumskog zelenog otpada i zelenog bio otpada sa obližnjih okućnica. U dogovoru sa članovima Društva možete svoj zeleni bio otpad ( grane od živica, maslina, voćaka i grmlja) odložiti na zato predviđena mjesta na rubnim dijelovima gaja na koje može pristupiti stroj za drobljenje granja. Odloženo granje biti će u roku od tri dana samljeveno u sječiku koja će se sa vremenom pretvoriti u kompost i obogatiti tlo na mjestima gdje je došlo do erozije šumskog pokrova. Na slici se vidi dobar primjer dogovora oko odlaganja vrtnog zelenog otpada i njegove pretvorbe u sječiku.

Potrebna nam je i vaša pomoć, učlanite se u udrugu, poklonite nam svoje vrijeme koje ćemo pretočiti u volonterske sate na dobrobit zajednice.

Ne možete volontirati?

pomognite nam svojom donacijom.