NOVI KORAK U PROJEKTU 1000 ŽIREVA

Primaju se prijave za sudjelovanje u pilot projektu 1000 žireva za Gaj na Žmirićima

Stigli smo do nove razine u našem projektu oplemenjivanja Gaja novim vrstama stabla. Nakon sakupljanja žira hrasta cer, hrasta medunca i hrasta crnike provedeno je polaganje žira u klijališta. U klijalištu je jedan dio žira proklijao i spreman je za uporabu.

Trenutno imamo za sadnju spremno 400 žireva od svih prije navedenih vrsta hrasta.

Sama sadnja nije komplicirana i mogu je provesti djeca osnovnoškolskog uzrasta u pratnji roditelja ili samostalno uz voditelje sadnje.

Pozivamo vas da se prijavite za sadnju žira. Time ćete pomoći u povećanju bio raznolikosti u Gaju na Žmirićima. Prijaviti se možete putem telefona, sms-a ili  e-maila. Svi podaci su na web stranici KONTAKTI.

Potrebna nam je i vaša pomoć, učlanite se u udrugu, poklonite nam svoje vrijeme koje ćemo pretočiti u volonterske sate na dobrobit zajednice.

Ne možete volontirati?

pomognite nam svojom donacijom.