NOVA KLUPA – U KRATKOM ROKU

Postavljena je nova klupa u zapadnom dijelu Gaja

Iz prijašnjeg posta vidi se koliko je stradala klupa na zapadnom ulazu u Gaj. Nije bilo moguće obnoviti je i ponovo montirati, stoga smo se obratili gradu Zadru za pomoć. Zahvaljujući Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša u najkraćem mogućem roku dobili smo novu klupu.

Kako je svima koji šeću kroz park vidljivo, uništena klupa je zamijenjena novom na zadovoljstvo svih korisnika, posebno naših starijih sugrađana koji su brinuli da se klupa više neće obnoviti. Ostaje nam još jednom zahvaliti UPRAVNOM ODJELU ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA grada ZADRA na brzoj i efikasnoj intervenciji.

Potrebna nam je i vaša pomoć, učlanite se u udrugu, poklonite nam svoje vrijeme koje ćemo pretočiti u volonterske sate na dobrobit zajednice.

Ne možete volontirati?

pomognite nam svojom donacijom.