MONTIRANI SU ZNAKOVI OBAVIJESTI ZA VLASNIKE PASA

Za svojim psom obaveza je pokupiti …….

Uz pomoć Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša grada Zadra, montirana su tri znaka sa upozorenjem vlasnicima pasa.

Otkako je gaj opremljen komunalnom opremom, klupicama i koševima za smeće sve je više odgovornih vlasnika pasa koji za svojim ljubimcima čiste i odlažu vrećice u koševe za otpad. Ostala je još nekolicina vlasnika pasa kojima će se organizirati radionice sa predavanjima veterinara o potrebi sakupljanja ostataka iza  njihovih pasa i problemima koji mogu nastati za cijelu lokalnu zajednicu ako to ne čine.

Potrebna nam je i vaša pomoć, učlanite se u udrugu, poklonite nam svoje vrijeme koje ćemo pretočiti u volonterske sate na dobrobit zajednice.

Ne možete volontirati?

pomognite nam svojom donacijom.