AKCIJA PRIKUPLJANJA KRUPNOG OTPADA

Danas u srijedu u poslijepodnevnim satima proveli smo akciju izvlačenja krupnog otpada koji je netko 19.01.2022. bespravno odložio u zapadnom dijelu gaja. Iako je akcija najavljena brzo i u kratkom roku, sakupilo se dovoljno ljudi da sa dvije pozicije u gaju sakupimo krupni otpad i pripremimo ga na području kamenice za utovar u kamion tvrtke Čistoća. Kamion bi trebao prema dogovoru stići u toku sutrašnjeg dana i odvesti prikupljeni otpad na reciklažno dvorište.

Potrebna nam je i vaša pomoć, učlanite se u udrugu, poklonite nam svoje vrijeme koje ćemo pretočiti u volonterske sate na dobrobit zajednice.

Ne možete volontirati?

pomognite nam svojom donacijom.