Šteta na klupi u Gaju na Žmirićima

Šteta na klupi u Gaju na Žmirićima 03/08/2023 Prilikom radova na košenju trave došlo je do oštećenja klupe  Danas ujutro, u četvrtak 03.kolovoza došlo je prilikom košnje trave neposredno uz stazu do oštećenja parkovne infrastrukture. Traktor sa malčerom od tvrtke Nasadi prilikom redovitog održavanja zapeo je za klupu i trajno je oštetio. Dakle ne radi… Continue reading Šteta na klupi u Gaju na Žmirićima